Dziękujemy za wypełnienie formularza
Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z Raportami do pobrania.
Pobierz raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do naszych najnowszych publikacji.

Trendy

Siła nowych technologii

Dominika Radziwonka / Associate Manager

W drugim i trzecim kwartale 2020 r. w związku z dużą niepewnością procesy rekrutacyjne zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej zostały zamrożone. Sytuacja wróciła do normy dopiero pod koniec roku.

Epidemia COVID-19 pokazała prawdziwą wartość innowacji – banki już od wielu lat inwestowały w nowoczesne technologie, dzięki czemu były dobrze przygotowane na stawienie czoła skutkom pandemii. Dzięki rozwiniętym technologiom mobilnym i ograniczonej roli placówek stacjonarnych klienci nie odczuli problemów w kontekście obsługi. Sytuacja wyglądała inaczej w kwestii aktywności kredytowej – z jednej strony spadł popyt, z drugiej banki zaostrzyły kryteria udzielania pożyczek, zwłaszcza dla firm.

W połączeniu z obniżką stóp procentowych doprowadziło to do znacznego spadku zysków sektora – ich nadrobienie będzie głównym priorytetem w najbliższym okresie.

Branża ubezpieczeniowa ma wciąż bardziej tradycyjny charakter od sektora bankowego – przełom w transformacji cyfrowej w takiej skali jeszcze nie nastąpił. Sprzedaż wciąż odbywa się w znacznej mierze drogą bezpośrednich relacji między klientami a agentami i pośrednikami. Towarzystwa ubezpieczeniowe kontynuowały jednak inwestycje w digitalizację, udostępniając klientom coraz więcej narzędzi cyfrowych i nawiązując współpracę z firmami z sektora technologii finansowych w celu unowocześnienia oferty i usprawnienia obsługi klienta.

W 2021 r. branża bankowa będzie nastawiona na odrabianie strat, dlatego można spodziewać się dalszych optymalizacji oraz jeszcze bardziej zaawansowanej współpracy na pograniczu banki – FinTech – sektor IT celem poszerzenia zakresu działań.

Ważnym impulsem rozwojowym w tym kontekście jest rozwój e-commerce i wynikający z tego wzrost liczby transakcji płatniczych w internecie.

Taka współpraca to dla banków optymalne rozwiązanie – w związku z ich dużą skalą szybka reakcja na zachodzące zmiany jest utrudniona, potrzebują więc wsparcia ze strony elastycznych podmiotów umożliwiających im szybką adaptację do nowych oczekiwań klientów. Wciąż będzie rozwijał się trend invisible banking. Narzędzia mobilne, VR, wirtualni asystenci, interfejsy głosowe, AI, machine learning – dzięki tym narzędziom banki będą jeszcze bliżej klienta (również B2B) i jego potrzeb, a oferowane przez nie usługi staną się jeszcze bardziej dostępne i spersonalizowane. Gama usług finansowych dla firm stanie się jeszcze bardziej kompleksowa i w coraz większym stopniu będzie obejmowała obszary zarządzania finansami i księgowości.

W związku z odmrożeniem procesów rekrutacyjnych zarówno banki, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe coraz aktywniej poszukują specjalistów mogących zagwarantować im stabilne funkcjonowanie i rozwój.    

Wzrost wynagrodzeń utrzyma się na podobnym poziomie, co w 2019 r. i wyniesie od 5% do 15% w zależności od charakteru stanowiska.

Priorytetem dla pracowników jest bezpieczeństwo i stabilność, dlatego rośnie z ich strony presja na zawieranie umów o pracę w miejsce kontraktów B2B. Oczekują również weryfikacji i urealnienia kryteriów przyznawania premii, które w zeszłym roku w związku ze spadkami nie zostały wypłacone.

Procesy konsolidacyjne oraz automatyzacja ograniczają popyt na pracowników obsługi klienta w placówce czy likwidatorów szkód. Można spodziewać się licznych migracji takich osób do bardziej perspektywicznych działów. W rezultacie fuzji i konsolidacji dochodzi również do redukcji liczebności zarządów czy cięć na stanowiskach managerskich. Poszukiwani są specjaliści z doświadczeniem w tworzeniu nowych produktów oraz rozwoju aplikacji i narzędzi online. Zarówno w bankowości, jak i w sektorze ubezpieczeniowym na stałym poziomie będzie utrzymywało się zapotrzebowanie na specjalistów ds. modelowania danymi (głównie w obszarze ryzyka). W związku z rosnącą liczbą regulacji i obowiązkiem raportowania do organów nadzorczych na oferty pracy mogą również liczyć audytorzy wewnętrzni specjalizujący się w obszarze finansów. Pracodawcy poszukują również analityków z wiedzą matematyczną, ekonometryczną i statystyczną oraz znajomością nowoczesnych narzędzi informatycznych. Coraz bardziej wyraźny jest też trend migracji pracowników z sektora IT do banków i firm ubezpieczeniowych, które rozbudowują swoje działy wsparcia IT i rekrutują specjalistów w tym obszarze, również z grona byłych pracowników naukowych. W branży finansowej na zatrudnienie mogą również liczyć specjaliści ds. marketingu z doświadczeniem w reklamie i sprzedaży online oraz generowaniu leadów i pozyskiwaniu klientów w internecie.

 

Sektory bankowy i ubezpieczeniowy mają stabilny charakter – można się więc spodziewać, że w ich przypadku sytuacja na rynku pracy szybko wróci do normy. Kluczowa jest elastyczność – póki co wyraźnie widoczna jest rozbieżność między budżetem przewidzianym na dane stanowiska przez firmy a oczekiwaniami kandydatów. W najbliższych miesiącach obie strony będą musiały wykazać się i otwartością i gotowością do zawierania kompromisów.

Szukasz Pracownika?

Napisz do nas!
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego kontaktu, w celu przedstawienia naszej oferty.

Dziękujemy za kontakt!

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i przedstawić naszą ofertę.

Czytaj podobne

#Trendy
Drugi kwartał 2020 r. był poważnym wstrząsem dla większości organizacji. Rekrutacje wykraczające poza niezbędne stanowiska były wstrzymywane do czasu...
#Trendy
Skala wpływu COVID-19 na branżę produkcyjną była uzależniona od konkretnych sektorów. W początkowym okresie wszystkie firmy skoncentrowały się na dostosowaniu do nowej rzeczywistości...
#Trendy
Sektor FMCG w Polsce nie odnotowuje spektakularnych wzrostów, podlega jednak ewolucji jakościowej. Wynika ona z rozwoju nowych technologii, coraz większych oczekiwań konsumentów oraz rosnącej...
#Trendy
Produkcja w Polsce stale rośnie, powstają nowe zakłady i rozbudowują się dotychczas istniejące. Wynika to m.in. z atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych kosztów pracy, wciąż niskich w porównaniu...
#Trendy
Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym - konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
Rynek bankowy w Polsce nieustannie ewoluuje. Sprzyja temu dynamiczny rozwój technologiczny oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne – utrzymujący się wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja...
#Trendy
Agile to pojęcie, które jest wspólnym mianownikiem ewolucji w podejściu do zarządzania w obszarze IT. Zwinna i elastyczna metodyka stała się powszechnie obowiązującym standardem i odpowiedzią na...
#Trendy
Project manager to funkcja, która stale zyskuje na znaczeniu. Wynika to z gruntownej zmiany realiów prowadzenia biznesu i pojawiania się nowych wyzwań – technologii, automatyzacji, kwestii...
#Trendy
Omnichannel, digitalizacja, ekonomia współdzielenia czy nowe narzędzia zakupowe, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, AI i polecenia głosowe – rynek handlu i usług ewoluuje, a marketing...
#Trendy
Polska wciąż jest wielkim placem budowy. Dobre wskaźniki gospodarcze i rosnący popyt nie dają podstaw do niepokoju – w branży nieruchomości nie pojawia się słowo „kryzys”, a w wynagrodzeniach...
#Trendy
Po udanym dla gospodarki roku 2019 biznes patrzy w przyszłość z optymizmem i przygotowuje się do ekspansji, w tym zwiększenia zatrudnienia. Działy HR, wcześniej postrzegane raczej jako obszar...
#Trendy
Rynek usług audytorskich ewoluuje. Praca audytora wciąż cieszy się dużym prestiżem, zwłaszcza w przypadku największych międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój biznesu tworzy jednak dla pracowników...
#Trendy
Znaczenie działu zakupów w organizacjach nieustannie rośnie. Trudno się dziwić - ma on decydujący wpływ na efektywność i rentowność firm. Pracodawcy dostrzegają tę zależność, inwestują w ich rozwój...
#Trendy
IT jest wszędzie – trudno o branżę, w której nowe technologie nie odgrywają kluczowej roli. Największą dynamikę zmian zauważyć możemy w obszarze rozwoju oprogramowania, co wróży że zapotrzebowanie...
#Trendy
Branża ubezpieczeniowa stoi przed istotnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Proces transformacji będzie jednak długotrwały...
#Trendy
Sektor zarządzania technologią uzależniony jest od produkcji. Ta dynamicznie rośnie, co w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii i wdrażaniem nowych rozwiązań oznacza jedno...
#Trendy
Sektor sprzedaży technicznej rozwija się, w związku z czym zapotrzebowanie na handlowców stale rośnie. O ile wynagrodzenia kadry zarządzającej pozostają na stabilnym poziomie, pensje sprzedawców...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
W czasach intensywnej konkurencji i globalizacji handlu znaczenie jakości wciąż rośnie. Cena to nie wszystko – reputacja i opinia o marce ma równie duży, a czasem wręcz decydujący wpływ na decyzje...
#Trendy
Dane stają się strategicznym zasobem firm, a ich umiejętna monetyzacja – kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to wielu obszarów biznesu – marketingu, sprzedaży, finansów...
#Trendy
Handel detaliczny ewoluuje pod wpływem zmieniającej się świadomości klientów, mającej wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają nowe technologie, umożliwiające masową analizę...
#Trendy
Audyt wewnętrzny często kojarzony jest z nieprzyjemnym procesem, ukierunkowanym na wykrycie błędów pracowników. To jednak błędne założenie. Audyt jest formą kontroli, jednak służącą wszystkim...
#Trendy
Polska umocniła się w roli jednego z najważniejszych centrów usług dla biznesu w Europie i na świecie. Zatrudnienie przekracza już 300 tys. i wciąż rośnie. Nowi inwestorzy otwierają kolejne centra...
#Trendy
Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja...
#Rynek Pracy
Czy umiejętność programowania wystarczy, by mieć zapewnioną pracę? A może takie podejście niebezpiecznie usypia czujność? Jedno jest pewne: warto zainteresować się, w jakim kierunku ewoluuje rynek...
#Rynek Pracy
Aktuariusz to stanowisko, które w świecie ubezpieczeń kojarzone jest z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób.
#Rynek Pracy
Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych w firmach, zwłaszcza dużych. CFO nie musi już zarządzać armią księgowych, staje się strategiem...
#Rynek Pracy
Stereotyp aspołecznego programisty, który siedzi zatopiony w ekranie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w dziale IT często wykracza poza kompetencje techniczne...
#Rekrutacja
Przeprowadzenie skutecznej rekrutacji to zaledwie część sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie pracownika, czyli zapewnienie mu optymalnych warunków...
#Rynek Pracy
Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi… Branża automotive niezwykle dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy?
#Rynek Pracy
Transformacja. Aktualnie pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w większości branż, głównie ze względu na dynamiczny postęp technologiczny...
#Rynek Pracy
Nowe technologie jednych cieszą, innych straszą. Postępująca automatyzacja sprawia, że roboty w coraz większym stopniu potrafią wyręczyć człowieka w pracy.
#Rekrutacja
Praca konsultanta nie ogranicza się do łączenia ofert pracodawców z bazą CV kandydatów. Rekrutacja prowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym to wieloetapowy proces.
#Rekrutacja
Podczas spotkania z konsultantem agencji rekrutacyjnej warto zadać kilka pytań, które pozwolą na zgromadzenie potrzebnych informacji o pracodawcy i stanowisku. Podpowiadamy o co warto zapytać!
#CV
Przyszedł ten dzień - dochodzimy do wniosku, że najwyższy czas na zmianę pracy. Zaczynamy przeglądać ogłoszenia, szukamy kontaktu do firmy doradztwa personalnego...
#Personal Branding
Media społecznościowe już dawno przestały być wyłącznie rozrywką i sposobem nawiązania kontaktów z dawnymi i nowymi znajomymi. Napędzają handel internetowy, wspierają działania marketingowe...
#Rekrutacja
Rozmowa rekrutacyjna podnosi poziom adrenaliny - od jej przebiegu zależy nasza zawodowa przyszłość. Wysoka stawka oznacza stres i pełną mobilizację...
#Rekrutacja
Przychodzi moment, w którym pracownik otrzymuje nową ofertę pracy, a obecny pracodawca przedstawia kontrofertę. Co zrobić i jaką decyzję podjąć?
#Rynek Pracy
Czy krótki staż pracy u poprzedniego pracodawcy zawsze jest odbierany negatywnie? Jak są postrzegani długodystansowcy? Podpowiadamy!
#Rynek Pracy
Malejące bezrobocie i rosnący popyt na pracowników sprawiają, że pracodawcy mają narastający problem ze sprawnym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych...
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.