Dziękujemy za wypełnienie formularza
Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z Raportami do pobrania.
Pobierz raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do naszych najnowszych publikacji.

Trendy

New normal. Transformacja i nowe strategie

Marzena Niedopad

Skala wpływu COVID-19 na branżę produkcyjną była uzależniona od konkretnych sektorów. W początkowym okresie wszystkie firmy skoncentrowały się na dostosowaniu do nowej rzeczywistości, głównie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i reakcji na zmiany w popycie na ich produkty.

W pierwszej fazie kryzysu organizacje koncentrowały się na optymalizacji zatrudnienia, by ograniczyć koszty. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzano pracę zmianową, by uniknąć dużych skupisk pracowników produkcyjnych i ograniczyć w ten sposób ryzyko masowych kwarantann. W wielu przypadkach epidemia była impulsem do szybkiego wprowadzenia zmian i modernizacji.

Nowa sytuacja najbardziej dotknęła branże automotive i produkcję lotniczą – wynika to ze znacznego spadku zamówień na samochody nowe oraz wyhamowania ruchu lotniczego na świecie w związku z obostrzeniami.

W gronie wygranych znalazły się z kolei branże FMCG, medyczna i farmaceutyczna. Nie znaczy to jednak, że branże te całkowicie ominęły problemy – niemal wszystkie firmy, zwłaszcza w początkowej fazie pandemii, zmagały się z przerwanymi łańcuchami dostaw i zaburzeniami w dostępności surowców czy półproduktów. W wielu przypadkach był to ważny impuls dla przedsiębiorców, by zmienić strategię dostaw – zoptymalizować łańcuchy, zdywersyfikować źródła, zadbać o większe zapasy magazynowe i – jeżeli to możliwe – przenieść choć część produkcji do kraju. Transformacja miała miejsce na wielu płaszczyznach.

Firmy przyspieszyły inwestycje w automatyzację i robotyzację. Wdrażano narzędzia IT usprawniające planowanie produkcji i zarządzanie nią.

W drugiej połowie roku nastąpiło odbicie – po okresie lockdownu sytuacja zaczęła się stabilizować. Firmy obserwujące wzrost popytu na swoje produkty uruchomiły procesy rekrutacyjne i uzupełniały zespoły. Dotyczy to również branży automotive, która w coraz większym stopniu przestawia się na elektromobilność. Ekologia jest zresztą wspólnym mianownikiem działań w szerszej skali – firmy produkcyjne zaczęły inwestować w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę. Pojawiło się zapotrzebowanie na głównych energetyków, których zadaniem jest optymalizacja zużycia energii, a w dłuższej perspektywie – dążenie do osiągnięcia neutralnego bilansu energetycznego fabryk. Producenci tworzyw sztucznych coraz większy nacisk kładą na recykling. Zmiany zaszły również w obszarze logistyki produkcji – aby ją usprawnić i ograniczyć koszty, wdrażano nowoczesne narzędzia IT i automatyzowano procesy magazynowe. W początkowym okresie pandemii kwestie związane z rozwijaniem systemów kontroli jakości zeszły na dalszy plan – podstawowym priorytetem było dostosowanie produkcji i modeli pracy do nowych realiów. Obecnie sytuacja się zmienia – organizacje poszukują specjalistów ds. jakości produktu i procesu, aby dostosować procedury do wdrożonych wcześniej zmian.

Transformacja produkcji w naturalny sposób wygenerowała zapotrzebowanie na Project Managerów, którzy koordynują te procesy. Szczególnie cenieni są kandydaci z doświadczeniem w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i zarządzaniu zmianą.   

Czego oczekują pracodawcy od kandydatów? Przede wszystkim otwartości na relokację – lokalizacja zakładów produkcyjnych często nie pokrywa się z dostępnością specjalistów w danym regionie. Istotna jest również gotowość do łączenia wielu zadań – zakresy obowiązkówspecjalistów poszerzają się w związku z rozwojem technologicznym i koniecznością coraz bliższej współpracy między produkcją, sprzedażą i marketingiem. Na korzystne oferty mogą liczyć specjaliści odpowiedzialni za utrzymanie ruchu – mechanicy, automatycy i inżynierowie procesu. Poszukiwani są również eksperci lean, którzy optymalizują i unowocześniają procesy produkcyjne. Firmy zatrudniają również specjalistów ds. zakupów oraz konstruktorów, zwłaszcza w produkcji projektowej (jednostkowej). Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na managerów ds. optymalizacji dostaw, spedytorów i specjalistów ds. logistyki. Pracodawcy poszukują również osób z doświadczeniem we wdrażaniu systemów ERP i analityków danych.

W związku z czasowym wyhamowaniem długoterminowych inwestycji spadło zapotrzebowanie na pracowników R&D. Mniejszy jest również popyt na managerów średniego szczebla – nie obserwowaliśmy dużej rotacji na tych stanowiskach. W obszarze łańcuchów dostaw dochodzi do licznych konsolidacji i łączenia stanowisk. W wyniku transformacji tych łańcuchów pojawia się coraz więcej rekrutacji na stanowiska osadzone w polskich strukturach organizacji, jednak mające globalny poziom odpowiedzialności. Najbardziej poszukiwanymi cechami u kandydatów, oprócz doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, jest odporność na stres i otwartość na zmiany. Kandydaci oczekują przede wszystkim stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa – kładą większy nacisk niż wcześniej na umowy o pracę.

Szukasz Pracownika?

Napisz do nas!
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego kontaktu, w celu przedstawienia naszej oferty.

Dziękujemy za kontakt!

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i przedstawić naszą ofertę.

Czytaj podobne

#Trendy
Drugi kwartał 2020 r. był poważnym wstrząsem dla większości organizacji. Rekrutacje wykraczające poza niezbędne stanowiska były wstrzymywane do czasu...
#Trendy
W drugim i trzecim kwartale 2020 r. w związku z dużą niepewnością procesy rekrutacyjne zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej zostały zamrożone. Sytuacja wróciła do normy dopiero...
#Trendy
Sektor FMCG w Polsce nie odnotowuje spektakularnych wzrostów, podlega jednak ewolucji jakościowej. Wynika ona z rozwoju nowych technologii, coraz większych oczekiwań konsumentów oraz rosnącej...
#Trendy
Produkcja w Polsce stale rośnie, powstają nowe zakłady i rozbudowują się dotychczas istniejące. Wynika to m.in. z atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych kosztów pracy, wciąż niskich w porównaniu...
#Trendy
Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym - konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
Rynek bankowy w Polsce nieustannie ewoluuje. Sprzyja temu dynamiczny rozwój technologiczny oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne – utrzymujący się wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja...
#Trendy
Agile to pojęcie, które jest wspólnym mianownikiem ewolucji w podejściu do zarządzania w obszarze IT. Zwinna i elastyczna metodyka stała się powszechnie obowiązującym standardem i odpowiedzią na...
#Trendy
Project manager to funkcja, która stale zyskuje na znaczeniu. Wynika to z gruntownej zmiany realiów prowadzenia biznesu i pojawiania się nowych wyzwań – technologii, automatyzacji, kwestii...
#Trendy
Omnichannel, digitalizacja, ekonomia współdzielenia czy nowe narzędzia zakupowe, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, AI i polecenia głosowe – rynek handlu i usług ewoluuje, a marketing...
#Trendy
Polska wciąż jest wielkim placem budowy. Dobre wskaźniki gospodarcze i rosnący popyt nie dają podstaw do niepokoju – w branży nieruchomości nie pojawia się słowo „kryzys”, a w wynagrodzeniach...
#Trendy
Po udanym dla gospodarki roku 2019 biznes patrzy w przyszłość z optymizmem i przygotowuje się do ekspansji, w tym zwiększenia zatrudnienia. Działy HR, wcześniej postrzegane raczej jako obszar...
#Trendy
Rynek usług audytorskich ewoluuje. Praca audytora wciąż cieszy się dużym prestiżem, zwłaszcza w przypadku największych międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój biznesu tworzy jednak dla pracowników...
#Trendy
Znaczenie działu zakupów w organizacjach nieustannie rośnie. Trudno się dziwić - ma on decydujący wpływ na efektywność i rentowność firm. Pracodawcy dostrzegają tę zależność, inwestują w ich rozwój...
#Trendy
IT jest wszędzie – trudno o branżę, w której nowe technologie nie odgrywają kluczowej roli. Największą dynamikę zmian zauważyć możemy w obszarze rozwoju oprogramowania, co wróży że zapotrzebowanie...
#Trendy
Branża ubezpieczeniowa stoi przed istotnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Proces transformacji będzie jednak długotrwały...
#Trendy
Sektor zarządzania technologią uzależniony jest od produkcji. Ta dynamicznie rośnie, co w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii i wdrażaniem nowych rozwiązań oznacza jedno...
#Trendy
Sektor sprzedaży technicznej rozwija się, w związku z czym zapotrzebowanie na handlowców stale rośnie. O ile wynagrodzenia kadry zarządzającej pozostają na stabilnym poziomie, pensje sprzedawców...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
W czasach intensywnej konkurencji i globalizacji handlu znaczenie jakości wciąż rośnie. Cena to nie wszystko – reputacja i opinia o marce ma równie duży, a czasem wręcz decydujący wpływ na decyzje...
#Trendy
Dane stają się strategicznym zasobem firm, a ich umiejętna monetyzacja – kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to wielu obszarów biznesu – marketingu, sprzedaży, finansów...
#Trendy
Handel detaliczny ewoluuje pod wpływem zmieniającej się świadomości klientów, mającej wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają nowe technologie, umożliwiające masową analizę...
#Trendy
Audyt wewnętrzny często kojarzony jest z nieprzyjemnym procesem, ukierunkowanym na wykrycie błędów pracowników. To jednak błędne założenie. Audyt jest formą kontroli, jednak służącą wszystkim...
#Trendy
Polska umocniła się w roli jednego z najważniejszych centrów usług dla biznesu w Europie i na świecie. Zatrudnienie przekracza już 300 tys. i wciąż rośnie. Nowi inwestorzy otwierają kolejne centra...
#Trendy
Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja...
#Rynek Pracy
Czy umiejętność programowania wystarczy, by mieć zapewnioną pracę? A może takie podejście niebezpiecznie usypia czujność? Jedno jest pewne: warto zainteresować się, w jakim kierunku ewoluuje rynek...
#Rynek Pracy
Aktuariusz to stanowisko, które w świecie ubezpieczeń kojarzone jest z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób.
#Rynek Pracy
Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych w firmach, zwłaszcza dużych. CFO nie musi już zarządzać armią księgowych, staje się strategiem...
#Rynek Pracy
Stereotyp aspołecznego programisty, który siedzi zatopiony w ekranie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w dziale IT często wykracza poza kompetencje techniczne...
#Rekrutacja
Przeprowadzenie skutecznej rekrutacji to zaledwie część sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie pracownika, czyli zapewnienie mu optymalnych warunków...
#Rynek Pracy
Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi… Branża automotive niezwykle dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy?
#Rynek Pracy
Transformacja. Aktualnie pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w większości branż, głównie ze względu na dynamiczny postęp technologiczny...
#Rynek Pracy
Nowe technologie jednych cieszą, innych straszą. Postępująca automatyzacja sprawia, że roboty w coraz większym stopniu potrafią wyręczyć człowieka w pracy.
#Rekrutacja
Praca konsultanta nie ogranicza się do łączenia ofert pracodawców z bazą CV kandydatów. Rekrutacja prowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym to wieloetapowy proces.
#Rekrutacja
Podczas spotkania z konsultantem agencji rekrutacyjnej warto zadać kilka pytań, które pozwolą na zgromadzenie potrzebnych informacji o pracodawcy i stanowisku. Podpowiadamy o co warto zapytać!
#CV
Przyszedł ten dzień - dochodzimy do wniosku, że najwyższy czas na zmianę pracy. Zaczynamy przeglądać ogłoszenia, szukamy kontaktu do firmy doradztwa personalnego...
#Personal Branding
Media społecznościowe już dawno przestały być wyłącznie rozrywką i sposobem nawiązania kontaktów z dawnymi i nowymi znajomymi. Napędzają handel internetowy, wspierają działania marketingowe...
#Rekrutacja
Rozmowa rekrutacyjna podnosi poziom adrenaliny - od jej przebiegu zależy nasza zawodowa przyszłość. Wysoka stawka oznacza stres i pełną mobilizację...
#Rekrutacja
Przychodzi moment, w którym pracownik otrzymuje nową ofertę pracy, a obecny pracodawca przedstawia kontrofertę. Co zrobić i jaką decyzję podjąć?
#Rynek Pracy
Czy krótki staż pracy u poprzedniego pracodawcy zawsze jest odbierany negatywnie? Jak są postrzegani długodystansowcy? Podpowiadamy!
#Rynek Pracy
Malejące bezrobocie i rosnący popyt na pracowników sprawiają, że pracodawcy mają narastający problem ze sprawnym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych...
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.