Dziękujemy za wypełnienie formularza
Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z Raportami do pobrania.
Pobierz raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do naszych najnowszych publikacji.

Rynek Pracy

CFO w 2030 roku. Sprytny lis, a może troskliwy ojciec?

Grzegorz Koterwa / CEO

Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych w firmach, zwłaszcza dużych. CFO nie musi już zarządzać armią księgowych, staje się strategiem mającym kluczowy wpływ na rentowność organizacji. Jakie kompetencje powinien mieć CFO przyszłości? W jakie umiejętności należy inwestować, by podążyć za zmieniającym się rynkiem?

Działy finansowe w firmach zmniejszają swoją liczebność. Coraz więcej procesów jest obsługiwanych przez firmy zewnętrzne, część z nich podlega automatyzacji. Oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się obsługą księgową. CFO z szefa komórki skoncentrowanej na przetwarzaniu ogromnej liczby dokumentów staje się liderem mniej licznego zespołu, który za to składa się z wysokiej klasy specjalistów, wspierających go w strategicznym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.   

Mniejszy zespół, większe możliwości dla CFO

Choć niektórym Dyrektorom Finansowym trudno rozstać się z armią podlegających im pracowników, proces zmiany jest dla nich korzystny. Jego główną zaletą jest uwolnienie CFO od konieczności zarządzania rozbudowanym systemem powtarzalnych czynności. Zyskują dodatkowy czas, który daje im możliwość wykorzystania swojego potencjału w pełni. Otwiera to całkiem nowe możliwości – znaczenie Dyrektora Finansowego rośnie, staje się partnerem biznesowym, osobą o szczególnej wartości strategicznej dla firmy. Dysponując szeroką wiedzą o finansach organizacji potrafi wskazać kierunek, w jakim powinna zmierzać. Uwzględnia przy tym sytuację na rynku, uwarunkowania prawno-regulacyjne i ogólną sytuację makroekonomiczną. Ma wszelkie narzędzia, by skutecznie wypracowywać maksymalną wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Dostępność kapitału i rozwój nowych technologii wywołuje nieustanną presję dotyczącą cen, kosztów i optymalizacji procesów. Dobry CFO powinien sprawnie się w tym świecie poruszać, by dzięki odpowiedniemu systemowi rachunkowości zarządczej zapewniać organizacji maksymalną rentowność.

W wielu organizacjach rolą Dyrektora Finansowego jest również zarządzanie ryzykiem. To coraz bardziej złożony proces – oprócz ubezpieczenia majątku oraz ryzyka kursowego i walutowego dotyczy również ryzyka IT czy ryzyka biznesowego, związanego z kontynuacją działalności firmy. Za nowym zakresem kompetencji idą nowe wymagania wobec CFO. Oprócz wiedzy i zdolności menedżerskich (z którymi osoby zajmujące te stanowisko raczej nie mają problemu) kluczowe znaczenie zyskuje kreatywność, inicjatywa, samodzielność i umiejętność strategicznego, długoterminowego spojrzenia na organizację i zachodzące w niej procesy. 

Zadbać o najlepszych

Warunkiem skutecznej i sprawnej realizacji nowych zadań jest stworzenie i utrzymanie stabilnego zespołu ekspertów, wspierających CFO. Kluczem do sukcesu są umiejętności miękkie, które nierzadko były do tej pory zaniedbywane przez Dyrektorów Finansowych. Nie wynikało to ze złej woli, po prostu sytuacja na to pozwalała – sprawne, pełne wyczucia i empatii zarządzanie personelem nie było najważniejsze; liczyła się wiedza i umiejętność zarządzania cyframi. Ewolucja struktury i charakteru działu finansowego wywraca ten stabilny dotąd stolik. Dlaczego? 

Nowoczesny dział finansowy bazuje na zdolnych, kreatywnych i doskonale zorientowanych w branży specjalistach. I tu zaczyna się problem – by ich pozyskać, organizacja musi o nich rywalizować na bardzo konkurencyjnym rynku. 

Walka o młode talenty toczy się nie tylko pomiędzy firmami – wielu z nich decyduje się na realizację własnych projektów biznesowych, nie są zainteresowani pracą dla innych. Młodzi, ambitni, kreatywni i kompetentni ludzie mają do dyspozycji wiele narzędzi, by wcielać swoje koncepcje w życie. Wspiera ich w tym dynamicznie rozwijająca się technologia oraz duża dostępność środków na inwestycje.

Szukasz Dyrektora Finansowego?

Napisz do nas!
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego kontaktu, w celu przedstawienia naszej oferty.

Dziękujemy za kontakt!

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i przedstawić naszą ofertę.

Zatrudnić i utrzymać pracownika w dziale finansowym

Załóżmy, że mimo problemów firmie udaje się pozyskać wartościowego kandydata, który zaczyna pracę w dziale finansowym. Skuteczna rekrutacja takiej osoby to dopiero początek wyzwań. Podstawowym celem staje się utrzymanie go w firmie i zbudowanie lojalności, ponieważ duża rotacja w szczególnie dotkliwy sposób destabilizuje organizację. Dlatego tak ważne są umiejętności miękkie CFO, który powinien zbudować ze swoimi pracownikami dobre relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu i wspierać ich rozwój. Dyrektorzy Finansowi, którzy potrafią w empatyczny i otwarty sposób zarządzać swoimi zespołami, będą osiągać najlepsze wyniki i wniosą największą wartość dodaną do swoich organizacji. 

Wielu utożsamia umiejętności miękkie z cechami osobowości i wychodzi z założenia, że niewiele w tej materii można zmienić. Albo się je ma, albo nie – kropka. To mit. Kompetencje te można trenować i doskonalić się w tej materii. Szacuje się, że zaledwie 5-10% osób pozyskało te umiejętności w naturalny sposób. Co mogą zrobić pozostali? Przede wszystkim – rachunek sumienia. Muszą sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie: gdzie jestem, a gdzie powinienem być w tym obszarze? Kierunków rozwoju kompetencji miękkich jest wiele – mogą to być studia podyplomowe w obszarze HR czy MBA. Można skorzystać z oferty licznych treningów komunikacji interpersonalnej lub skorzystać z porad wyspecjalizowanego coacha. 

CFO przyszłości. Inwestycja, nie koszt

Dyrektorów Finansowych, którzy łączą kompetencje menedżerskie i zdolność myślenia strategicznego z zaawansowanymi umiejętnościami zarządzania personelem, jest na rynku niewielu. Mogą oni liczyć na najlepsze oferty z wynagrodzeniami sięgającymi nawet 40.000 PLN brutto miesięcznie. Dużo? Zależy, w jaki sposób patrzy się na tę kwotę.

Dobry, rozumiejący wyzwania zmieniającej się rzeczywistości CFO znacząco zwiększa wartość organizacji. To inwestycja długoterminowa, a nie koszt. Można w inny sposób postawić to pytanie – czy firmę stać na to, by go nie zatrudnić? 

Rekrutacja CFO’2030 to trudne wyzwanie, wymagające profesjonalnego wsparcia. Dlaczego? Po pierwsze, praktycznie nie zdarza się, by takie osoby szukały pracy. One zawsze ją mają. Po drugie – takich osób jest na rynku niewiele i trudno do nich dotrzeć. Po trzecie wreszcie – rekrutacja CFO to długotrwały projekt, wymagający szczególnie wnikliwej znajomości realiów rynkowych. Warto jednak przeprowadzić ten proces w maksymalnie profesjonalny i rzetelny sposób, ponieważ koszty nietrafionego wyboru Dyrektora Finansowego są dla organizacji bardzo duże.

Czy każda firma może sobie pozwolić na takie stanowisko? Trzeba to policzyć. CFO ma uzasadnienie w średnich i dużych organizacjach o obrotach wynoszących kilkadziesiąt milionów zł lub więcej. Wciąż wiele firm tego typu nie zatrudnia takiej osoby – jej rolę pełni CEO lub właściciel. Dzieje się tak do czasu pierwszej poważnej wpadki, wynikającej z braku wystarczającej wiedzy lub doświadczenia. Warto wyprzedzić ten fakt – prewencja jest zawsze mniej dotkliwa finansowo, niż usuwanie skutków złych decyzji.

Jeśli poszukujesz pracowników, poznaj naszą usługę Executive Search.

Czytaj podobne

#Trendy
Drugi kwartał 2020 r. był poważnym wstrząsem dla większości organizacji. Rekrutacje wykraczające poza niezbędne stanowiska były wstrzymywane do czasu...
#Trendy
Skala wpływu COVID-19 na branżę produkcyjną była uzależniona od konkretnych sektorów. W początkowym okresie wszystkie firmy skoncentrowały się na dostosowaniu do nowej rzeczywistości...
#Trendy
W drugim i trzecim kwartale 2020 r. w związku z dużą niepewnością procesy rekrutacyjne zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej zostały zamrożone. Sytuacja wróciła do normy dopiero...
#Trendy
Sektor FMCG w Polsce nie odnotowuje spektakularnych wzrostów, podlega jednak ewolucji jakościowej. Wynika ona z rozwoju nowych technologii, coraz większych oczekiwań konsumentów oraz rosnącej...
#Trendy
Produkcja w Polsce stale rośnie, powstają nowe zakłady i rozbudowują się dotychczas istniejące. Wynika to m.in. z atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych kosztów pracy, wciąż niskich w porównaniu...
#Trendy
Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym - konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
Rynek bankowy w Polsce nieustannie ewoluuje. Sprzyja temu dynamiczny rozwój technologiczny oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne – utrzymujący się wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja...
#Trendy
Agile to pojęcie, które jest wspólnym mianownikiem ewolucji w podejściu do zarządzania w obszarze IT. Zwinna i elastyczna metodyka stała się powszechnie obowiązującym standardem i odpowiedzią na...
#Trendy
Project manager to funkcja, która stale zyskuje na znaczeniu. Wynika to z gruntownej zmiany realiów prowadzenia biznesu i pojawiania się nowych wyzwań – technologii, automatyzacji, kwestii...
#Trendy
Omnichannel, digitalizacja, ekonomia współdzielenia czy nowe narzędzia zakupowe, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, AI i polecenia głosowe – rynek handlu i usług ewoluuje, a marketing...
#Trendy
Polska wciąż jest wielkim placem budowy. Dobre wskaźniki gospodarcze i rosnący popyt nie dają podstaw do niepokoju – w branży nieruchomości nie pojawia się słowo „kryzys”, a w wynagrodzeniach...
#Trendy
Po udanym dla gospodarki roku 2019 biznes patrzy w przyszłość z optymizmem i przygotowuje się do ekspansji, w tym zwiększenia zatrudnienia. Działy HR, wcześniej postrzegane raczej jako obszar...
#Trendy
Rynek usług audytorskich ewoluuje. Praca audytora wciąż cieszy się dużym prestiżem, zwłaszcza w przypadku największych międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój biznesu tworzy jednak dla pracowników...
#Trendy
Znaczenie działu zakupów w organizacjach nieustannie rośnie. Trudno się dziwić - ma on decydujący wpływ na efektywność i rentowność firm. Pracodawcy dostrzegają tę zależność, inwestują w ich rozwój...
#Trendy
IT jest wszędzie – trudno o branżę, w której nowe technologie nie odgrywają kluczowej roli. Największą dynamikę zmian zauważyć możemy w obszarze rozwoju oprogramowania, co wróży że zapotrzebowanie...
#Trendy
Branża ubezpieczeniowa stoi przed istotnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Proces transformacji będzie jednak długotrwały...
#Trendy
Sektor zarządzania technologią uzależniony jest od produkcji. Ta dynamicznie rośnie, co w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii i wdrażaniem nowych rozwiązań oznacza jedno...
#Trendy
Sektor sprzedaży technicznej rozwija się, w związku z czym zapotrzebowanie na handlowców stale rośnie. O ile wynagrodzenia kadry zarządzającej pozostają na stabilnym poziomie, pensje sprzedawców...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
W czasach intensywnej konkurencji i globalizacji handlu znaczenie jakości wciąż rośnie. Cena to nie wszystko – reputacja i opinia o marce ma równie duży, a czasem wręcz decydujący wpływ na decyzje...
#Trendy
Dane stają się strategicznym zasobem firm, a ich umiejętna monetyzacja – kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to wielu obszarów biznesu – marketingu, sprzedaży, finansów...
#Trendy
Handel detaliczny ewoluuje pod wpływem zmieniającej się świadomości klientów, mającej wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają nowe technologie, umożliwiające masową analizę...
#Trendy
Audyt wewnętrzny często kojarzony jest z nieprzyjemnym procesem, ukierunkowanym na wykrycie błędów pracowników. To jednak błędne założenie. Audyt jest formą kontroli, jednak służącą wszystkim...
#Trendy
Polska umocniła się w roli jednego z najważniejszych centrów usług dla biznesu w Europie i na świecie. Zatrudnienie przekracza już 300 tys. i wciąż rośnie. Nowi inwestorzy otwierają kolejne centra...
#Trendy
Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja...
#Rynek Pracy
Czy umiejętność programowania wystarczy, by mieć zapewnioną pracę? A może takie podejście niebezpiecznie usypia czujność? Jedno jest pewne: warto zainteresować się, w jakim kierunku ewoluuje rynek...
#Rynek Pracy
Aktuariusz to stanowisko, które w świecie ubezpieczeń kojarzone jest z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób.
#Rynek Pracy
Stereotyp aspołecznego programisty, który siedzi zatopiony w ekranie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w dziale IT często wykracza poza kompetencje techniczne...
#Rekrutacja
Przeprowadzenie skutecznej rekrutacji to zaledwie część sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie pracownika, czyli zapewnienie mu optymalnych warunków...
#Rynek Pracy
Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi… Branża automotive niezwykle dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy?
#Rynek Pracy
Transformacja. Aktualnie pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w większości branż, głównie ze względu na dynamiczny postęp technologiczny...
#Rynek Pracy
Nowe technologie jednych cieszą, innych straszą. Postępująca automatyzacja sprawia, że roboty w coraz większym stopniu potrafią wyręczyć człowieka w pracy.
#Rekrutacja
Praca konsultanta nie ogranicza się do łączenia ofert pracodawców z bazą CV kandydatów. Rekrutacja prowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym to wieloetapowy proces.
#Rekrutacja
Podczas spotkania z konsultantem agencji rekrutacyjnej warto zadać kilka pytań, które pozwolą na zgromadzenie potrzebnych informacji o pracodawcy i stanowisku. Podpowiadamy o co warto zapytać!
#CV
Przyszedł ten dzień - dochodzimy do wniosku, że najwyższy czas na zmianę pracy. Zaczynamy przeglądać ogłoszenia, szukamy kontaktu do firmy doradztwa personalnego...
#Personal Branding
Media społecznościowe już dawno przestały być wyłącznie rozrywką i sposobem nawiązania kontaktów z dawnymi i nowymi znajomymi. Napędzają handel internetowy, wspierają działania marketingowe...
#Rekrutacja
Rozmowa rekrutacyjna podnosi poziom adrenaliny - od jej przebiegu zależy nasza zawodowa przyszłość. Wysoka stawka oznacza stres i pełną mobilizację...
#Rekrutacja
Przychodzi moment, w którym pracownik otrzymuje nową ofertę pracy, a obecny pracodawca przedstawia kontrofertę. Co zrobić i jaką decyzję podjąć?
#Rynek Pracy
Czy krótki staż pracy u poprzedniego pracodawcy zawsze jest odbierany negatywnie? Jak są postrzegani długodystansowcy? Podpowiadamy!
#Rynek Pracy
Malejące bezrobocie i rosnący popyt na pracowników sprawiają, że pracodawcy mają narastający problem ze sprawnym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych...
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.