Dziękujemy za wypełnienie formularza
Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z Raportami do pobrania.
Pobierz raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do naszych najnowszych publikacji.

Trendy

Bankowość – więcej technologii, bliżej potrzeb klienta

Wojciech Wójtowicz

Rynek bankowy w Polsce nieustannie ewoluuje. Sprzyja temu dynamiczny rozwój technologiczny oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne – utrzymujący się wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja i wspierające ją programy społeczne. W minionym roku doszło do kolejnej fuzji – Eurobank połączył się z Bankiem Millenium, w planach są kolejne. Mocny trzon w strukturze sektora stanowią banki z polskim kapitałem. 

Z jednej strony to duża szansa dla polskiej gospodarki, z drugiej – powód ograniczonego zainteresowania międzynarodowych graczy polskim rynkiem bankowym. Zaangażowanie to dodatkowo redukuje duża rola regulatora i niepewność w obszarze prawno-podatkowym.

Jednym z podstawowych wyzwań jest dostosowanie sektora do nowych regulacji. Bankowcy nie zdążyli jeszcze ochłonąć po wdrożeniu PSD-2, RODO, PAT czy MIFID 2, a na horyzoncie pojawiły się nowe dyrektywy – REL i Bazylea-4. Duży wpływ na sektor mają również działania rządu, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego – przykłady to program „Polska bezgotówkowa” czy wprowadzenie split payment i JPK.   

Wyraźnym kierunkiem ewolucji prawodawstwa jest sukcesywne otwieranie bankowości na podmioty, które dotychczas nie miały bezpośredniego dostępu do branży. Dotyczy to zwłaszcza firm z sektora fin-tech oraz start-upów oferujących innowacyjne narzędzia i usługi finansowe. Kluczowym celem największych instytucji bankowych będzie reorganizacja struktur i działalności operacyjnej, by skuteczniej konkurować z nowymi graczami. Nowe, funkcjonujące głównie w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni wirtualnej podmioty oferują bardzo konkurencyjne i elastyczne produkty w obszarze płatności i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz firm. Sektor musi otworzyć się również na tzw. podmioty trzecie, w tym gigantyczne firmy technologiczne pokroju Google czy Facebooka. Chcą one mieć większy dostęp do narzędzi finansowych, umożliwiających inicjowanie płatności czy wgląd w historię transakcji klientów. Pojawiają się innowacyjne, lokalne rozwiązania sprzyjające transformacji sektora w kierunku open bankingu. Dobrym przykładem jest PolishAPI, interfejs dla dostawców płatności mobilnych.

Nieustannie zmienia się obszar bankowości detalicznej. Zamykane są kolejne placówki – wynika to z konsolidacji banków i optymalizacji kosztów, ale również z rosnącego udziału bankowości elektronicznej. Część z nich przekształca się w interaktywne przestrzenie doradczo-transakcyjne, nastawione na samoobsługę.

Rezultatem fuzji są kolejne redukcje zatrudnienia, dlatego pracownicy oddziałów powinni inwestować w rozwój swoich kompetencji i dostosowanie ich do nowych realiów – ci, którzy zareagują proaktywnie, znajdą dla siebie miejsce w nowej rzeczywistości. W nowoczesnej bankowości kluczowe będą dwie cechy: wydajność i elastyczność. Priorytetem dla banków jest więc zwiększenie efektywności operacyjnej i rozwój systemów analitycznych, wykorzystujących sztuczną inteligencję i Big Data. Nowoczesne narzędzia umożliwiają im tworzenie produktów dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup klientów, a tym samym prowadzą do zwiększenia sprzedaży. 

Wyzwaniem dla sektora jest postępująca cyfryzacja. Stworzenie rozwiązań umożliwiających sprawne poruszanie się w przestrzeni bankowości elektronicznej to nie wszystko – fundamentalne znaczenie, również w kontekście regulacji prawnych, ma odpowiednie zabezpieczenie danych. W konsekwencji najbardziej poszukiwanymi pracownikami są specjaliści w obszarze IT, cyberbezpieczeństwa i zarządzania danymi. Zwłaszcza tacy, którym bliskie jest podejście holistyczne, łączące kompetencje techniczne z wiedzą o finansach. Wyzwań w tym obszarze wciąż przybywa, dlatego zapotrzebowanie na osoby zajmujące się rozwojem aplikacji, udoskonalaniem chatbotów, cloud computingiem czy tworzeniem nowych narzędzi AI będzie nieustannie rosło. Na brak ofert z pewnością nie będą narzekać analitycy finansowi i specjaliści zajmujący się wizualizacją danych oraz metodami statystycznymi. 

Stopniowe przenoszenie się sektora bankowego do przestrzeni wirtualnej to również nowe wyzwania w kwestii identyfikacji i ochrony danych. Można spodziewać się dalszego rozwoju innowacyjnych technologii wykorzystujących biometrykę, np. identyfikacji za pomocą tęczówki oka.

Bankowość w ostatnich latach bardzo zmieniła swój wizerunek. Z konserwatywnej branży stała się liderem wdrażania nowych technologii, jest w awangardzie cyfryzacji. Praca w bankowości to obecnie budowanie nowej rzeczywistości i uczestniczenie w historycznej zmianie. To interesująca perspektywa dla aktywnych, kreatywnych i otwartych na nowe technologie pracowników. Kluczowym zadaniem dla działów HR jest odpowiednia komunikacja tej przemiany która sprawi, że bankowością w większym stopniu zainteresuje się młode pokolenie. Co istotne w kontekście planowania kariery w sektorze finansowym, oprócz banków współtworzą go obecnie innowacyjne, dynamicznie rozwijające się firmy z sektora fintech. W kolejnych latach z pewnością będziemy świadkami interesującej rywalizacji o pracowników pomiędzy tymi firmami a gigantami, którzy dotąd dyktowali warunki. To dobra wiadomość – skorzystają na tym zarówno sami pracownicy, jak i klienci tych organizacji. Będą mieli do dyspozycji coraz wygodniejsze, sprawniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb narzędzia finansowe.  

Coraz większą rolę na polskim rynku pracy w branży finansowej odgrywają globalne centra usług finansowych, takie jak J.P. Morgan, Goldman Sachs, Standard Chartered, UBS, BNY czy Credit Suisse. Stały się one ważnym partnerem dla organizacji macierzystych i na przestrzeni ostatnich lat wyewoluowały w stronę centrów kompetencji, mających istotny udział w rozwoju organizacji. Wynika to z rosnącego zaufania do wiedzy i potencjału polskich pracowników. Kompleksowość procesów realizowanych w zlokalizowanych w Polsce centrach shared services zwiększa się, w konsekwencji rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z obszaru finansów. Globalni gracze są w stanie zaoferować im bardzo korzystne warunki oraz możliwość rozwoju w międzynarodowych strukturach organizacji. Konkurencja z nimi będzie dużym wyzwaniem dla lokalnych graczy. Działy HR w bankach będą w związku z tym zmuszone do opracowania spójnej i skutecznej strategii employer brandingowej, umożliwiającej pozyskiwanie młodych, dobrze orientujących się w nowych technologiach kandydatów. 

Wyzwaniem będzie stworzenie oferty zatrudnienia dla osób objętych redukcjami, w tym pokolenia 50+. Zainwestowanie w takich pracowników może przynieść organizacji dużo korzyści – osoby te dzięki wieloletniemu doświadczeniu mają dużą i przydatną wiedzę. Zadaniem działów personalnych będzie zbudowanie programów umożliwiających im przekwalifikowanie się i zdobycie kompetencji, dzięki którym odnajdą się w nowych realiach. 

Szukasz Pracownika?

Napisz do nas!
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego kontaktu, w celu przedstawienia naszej oferty.

Dziękujemy za kontakt!

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i przedstawić naszą ofertę.

Czytaj podobne

#Trendy
Drugi kwartał 2020 r. był poważnym wstrząsem dla większości organizacji. Rekrutacje wykraczające poza niezbędne stanowiska były wstrzymywane do czasu...
#Trendy
Skala wpływu COVID-19 na branżę produkcyjną była uzależniona od konkretnych sektorów. W początkowym okresie wszystkie firmy skoncentrowały się na dostosowaniu do nowej rzeczywistości...
#Trendy
W drugim i trzecim kwartale 2020 r. w związku z dużą niepewnością procesy rekrutacyjne zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej zostały zamrożone. Sytuacja wróciła do normy dopiero...
#Trendy
Sektor FMCG w Polsce nie odnotowuje spektakularnych wzrostów, podlega jednak ewolucji jakościowej. Wynika ona z rozwoju nowych technologii, coraz większych oczekiwań konsumentów oraz rosnącej...
#Trendy
Produkcja w Polsce stale rośnie, powstają nowe zakłady i rozbudowują się dotychczas istniejące. Wynika to m.in. z atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych kosztów pracy, wciąż niskich w porównaniu...
#Trendy
Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym - konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
Agile to pojęcie, które jest wspólnym mianownikiem ewolucji w podejściu do zarządzania w obszarze IT. Zwinna i elastyczna metodyka stała się powszechnie obowiązującym standardem i odpowiedzią na...
#Trendy
Project manager to funkcja, która stale zyskuje na znaczeniu. Wynika to z gruntownej zmiany realiów prowadzenia biznesu i pojawiania się nowych wyzwań – technologii, automatyzacji, kwestii...
#Trendy
Omnichannel, digitalizacja, ekonomia współdzielenia czy nowe narzędzia zakupowe, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, AI i polecenia głosowe – rynek handlu i usług ewoluuje, a marketing...
#Trendy
Polska wciąż jest wielkim placem budowy. Dobre wskaźniki gospodarcze i rosnący popyt nie dają podstaw do niepokoju – w branży nieruchomości nie pojawia się słowo „kryzys”, a w wynagrodzeniach...
#Trendy
Po udanym dla gospodarki roku 2019 biznes patrzy w przyszłość z optymizmem i przygotowuje się do ekspansji, w tym zwiększenia zatrudnienia. Działy HR, wcześniej postrzegane raczej jako obszar...
#Trendy
Rynek usług audytorskich ewoluuje. Praca audytora wciąż cieszy się dużym prestiżem, zwłaszcza w przypadku największych międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój biznesu tworzy jednak dla pracowników...
#Trendy
Znaczenie działu zakupów w organizacjach nieustannie rośnie. Trudno się dziwić - ma on decydujący wpływ na efektywność i rentowność firm. Pracodawcy dostrzegają tę zależność, inwestują w ich rozwój...
#Trendy
IT jest wszędzie – trudno o branżę, w której nowe technologie nie odgrywają kluczowej roli. Największą dynamikę zmian zauważyć możemy w obszarze rozwoju oprogramowania, co wróży że zapotrzebowanie...
#Trendy
Branża ubezpieczeniowa stoi przed istotnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Proces transformacji będzie jednak długotrwały...
#Trendy
Sektor zarządzania technologią uzależniony jest od produkcji. Ta dynamicznie rośnie, co w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii i wdrażaniem nowych rozwiązań oznacza jedno...
#Trendy
Sektor sprzedaży technicznej rozwija się, w związku z czym zapotrzebowanie na handlowców stale rośnie. O ile wynagrodzenia kadry zarządzającej pozostają na stabilnym poziomie, pensje sprzedawców...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
W czasach intensywnej konkurencji i globalizacji handlu znaczenie jakości wciąż rośnie. Cena to nie wszystko – reputacja i opinia o marce ma równie duży, a czasem wręcz decydujący wpływ na decyzje...
#Trendy
Dane stają się strategicznym zasobem firm, a ich umiejętna monetyzacja – kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to wielu obszarów biznesu – marketingu, sprzedaży, finansów...
#Trendy
Handel detaliczny ewoluuje pod wpływem zmieniającej się świadomości klientów, mającej wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają nowe technologie, umożliwiające masową analizę...
#Trendy
Audyt wewnętrzny często kojarzony jest z nieprzyjemnym procesem, ukierunkowanym na wykrycie błędów pracowników. To jednak błędne założenie. Audyt jest formą kontroli, jednak służącą wszystkim...
#Trendy
Polska umocniła się w roli jednego z najważniejszych centrów usług dla biznesu w Europie i na świecie. Zatrudnienie przekracza już 300 tys. i wciąż rośnie. Nowi inwestorzy otwierają kolejne centra...
#Trendy
Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja...
#Rynek Pracy
Czy umiejętność programowania wystarczy, by mieć zapewnioną pracę? A może takie podejście niebezpiecznie usypia czujność? Jedno jest pewne: warto zainteresować się, w jakim kierunku ewoluuje rynek...
#Rynek Pracy
Aktuariusz to stanowisko, które w świecie ubezpieczeń kojarzone jest z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób.
#Rynek Pracy
Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych w firmach, zwłaszcza dużych. CFO nie musi już zarządzać armią księgowych, staje się strategiem...
#Rynek Pracy
Stereotyp aspołecznego programisty, który siedzi zatopiony w ekranie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w dziale IT często wykracza poza kompetencje techniczne...
#Rekrutacja
Przeprowadzenie skutecznej rekrutacji to zaledwie część sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie pracownika, czyli zapewnienie mu optymalnych warunków...
#Rynek Pracy
Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi… Branża automotive niezwykle dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy?
#Rynek Pracy
Transformacja. Aktualnie pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w większości branż, głównie ze względu na dynamiczny postęp technologiczny...
#Rynek Pracy
Nowe technologie jednych cieszą, innych straszą. Postępująca automatyzacja sprawia, że roboty w coraz większym stopniu potrafią wyręczyć człowieka w pracy.
#Rekrutacja
Praca konsultanta nie ogranicza się do łączenia ofert pracodawców z bazą CV kandydatów. Rekrutacja prowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym to wieloetapowy proces.
#Rekrutacja
Podczas spotkania z konsultantem agencji rekrutacyjnej warto zadać kilka pytań, które pozwolą na zgromadzenie potrzebnych informacji o pracodawcy i stanowisku. Podpowiadamy o co warto zapytać!
#CV
Przyszedł ten dzień - dochodzimy do wniosku, że najwyższy czas na zmianę pracy. Zaczynamy przeglądać ogłoszenia, szukamy kontaktu do firmy doradztwa personalnego...
#Personal Branding
Media społecznościowe już dawno przestały być wyłącznie rozrywką i sposobem nawiązania kontaktów z dawnymi i nowymi znajomymi. Napędzają handel internetowy, wspierają działania marketingowe...
#Rekrutacja
Rozmowa rekrutacyjna podnosi poziom adrenaliny - od jej przebiegu zależy nasza zawodowa przyszłość. Wysoka stawka oznacza stres i pełną mobilizację...
#Rekrutacja
Przychodzi moment, w którym pracownik otrzymuje nową ofertę pracy, a obecny pracodawca przedstawia kontrofertę. Co zrobić i jaką decyzję podjąć?
#Rynek Pracy
Czy krótki staż pracy u poprzedniego pracodawcy zawsze jest odbierany negatywnie? Jak są postrzegani długodystansowcy? Podpowiadamy!
#Rynek Pracy
Malejące bezrobocie i rosnący popyt na pracowników sprawiają, że pracodawcy mają narastający problem ze sprawnym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych...
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.