Dziękujemy za wypełnienie formularza
Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z Raportami do pobrania.
Pobierz raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do naszych najnowszych publikacji.

Rynek Pracy

Bankowość. Nie planuj, czym będziesz zajmować się za 15 lat. Nikt tego nie wie.

Wojciech Wójtowicz / Associate Manager / Banking & Insurance

Transformacja. Aktualnie pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w większości branż, głównie ze względu na dynamiczny postęp technologiczny. Sektor bankowy ma jednak pod tym względem szczególną specyfikę – transformacja to w jego przypadku nie tyle okres przejściowy, co stan permanentny. W jaki sposób wpływa ona na pracowników i ich perspektywy?

Konsolidacje, repolonizacja, zmiany regulacyjne, nowe technologie, automatyzacja… Sektor bankowy w Polsce przechodzi intensywne zmiany.

Bardzo dynamicznie rozwija się bankowość internetowa i mobilna, czego efekty widać natychmiast – tylko w zeszłym roku zamknięto ponad 600 placówek. Dlaczego? Dla coraz większego grona klientów, zwłaszcza młodych, naturalną drogą załatwiania wszelkich formalności jest internet. Fizyczne wizyty w banku związane są z wyjątkowymi sytuacjami, np. podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny. Tradycyjne placówki zmieniają się w zdigitalizowane punkty samoobsługi, wyposażone w wirtualnych asystentów. Innym kierunkiem ewolucji sektora jest tworzenie wirtualnych oddziałów, które łączą zalety obsługi w placówce stacjonarnej z wygodą mobilnego bankowania. Jedno jest pewne – tradycyjne oddziały, do których przywykliśmy w ostatnich latach, na pewno mocno będą zmieniały swój dotychczasowy model działania. Co to oznacza dla ich pracowników? Jakie scenariusze mogą realizować, by nie dać się zaskoczyć zmianom i planować dalszą karierę w branży?

Najważniejsza jest proaktywność – największe szanse mają zawsze ci, którzy wykazują się inicjatywą i pomysłami, nie czekają w bierny sposób na rozwój zdarzeń.

Gdy pojawią się cięcia zatrudnienia, pracownicy wnoszący do organizacji coś więcej niż tylko swój czas będą mogli spać spokojnie. Nawet, jeżeli ich oddział zostanie zlikwidowany, prawdopodobnie dostaną ofertę kontynuacji pracy w innej strukturze. Pracodawcy niechętnie pozbywają się osób z potencjałem. Co taka aktywność  oznacza w praktyce? Warto nieustannie przyglądać się procesom, w których się uczestniczy, patrzeć na niej z jak najszerszej perspektywy  i poddawać je krytycznej analizie. To droga do konstruktywnych wniosków i optymalizacji. Przykłady? Wstępna weryfikacja klientów i ich spraw może odbywać się automatycznie, z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych (np. biometria głosowa, logowanie odciskiem palca czy wirtualny asystent). Skróci to czas obsługi, poprawi efektywność i podniesie satysfakcję klientów, którzy spędzą w oddziale mniej czasu. Kolejny kierunek to digitalizacja obiegu dokumentów i przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową oraz autoryzacja ich za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Szybciej, wygodniej i bardziej ekologicznie. Komunikacja internetowa sprawdza się również na innych płaszczyznach – to najbardziej skuteczny sposób pozyskiwania nowych klientów, dzięki aplikacjom mobilnym banki mogą również efektywnie informować obecnych klientów o zmianach systemowych, procesowych lub produktowych . Innym polem możliwych udoskonaleń jest obszar działań backoffice, np. przetwarzanie wniosków kredytowych – to przestrzeń powtarzalnych procesów, które można automatyzować. 

Alternatywnym scenariuszem dla pracowników tradycyjnych oddziałów jest poszukiwanie możliwości rozwoju kompetencji i przekwalifikowanie się. 

Co ma przyszłość w bankowości? Przede wszystkim wspomniana wcześniej automatyzacja procesów i analiza danych, mająca na celu m.in. precyzyjne targetowanie i przygotowywanie spersonalizowanych ofert zarówno do obecnych, jak i potencjalnych klientów. Umożliwia ona również dostosowanie procesów do potrzeb dnia codziennego w dowolnie wybranym przez Klienta kanale kontaktu. To też project management i rozwijanie sfery customer experience, czyli ciągłe udoskonalanie narzędzi kontaktu z klientem. Sektor bankowy potrzebuje coraz więcej specjalistów w tych dziedzinach – to szansa zarówno dla absolwentów, którzy stoją przed wyborem ścieżki kariery, jak i pracowników z doświadczeniem, którzy nie chcą dać się zaskoczyć zmieniającym się realiom. We wspomnianych obszarach można liczyć na atrakcyjne oferty pracy, które dodatkowo wymusza silna konkurencja ze strony firm z sektora fintech i startupów. 

Postępująca automatyzacja wyręcza ludzi w powtarzalnych i przewidywalnych procesach, dlatego rola pracownika powinna ewoluować w stronę kreatywnego myślenia analitycznego i biznesowego. To obszar, w którym człowiek wciąż ma dużą przewagę nad maszynami. Dlatego działy zajmujące się rozwojem produktów, interaktywnym marketingiem i komunikacją  czy e-commerce zatrudniają coraz więcej osób. Podobnie działy rozwoju technologii i IT – mają strategiczne znaczenie dla banków, ponieważ oprócz programowania zajmują się bezpieczeństwem danych i mają duży udział w dostosowywaniu ich struktur do nowych regulacji (np. RODO czy PSD2). 

Duże możliwości rozwoju zawodowego dają intensywnie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych największych międzynarodowych banków (m.in. JP Morgan, Standard Charter, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, BNY). Organizacje te wysoko cenią wykształcenie i doświadczenie pracowników, istotna jest dla nich również znajomość jezyków obcych. Dostrzegają atuty polskich pracowników w tych obszarach, dlatego oprócz działalności typowo operacyjnej coraz częściej otwierają w naszym kraju swoje centra kompetencyjne, stawiając na innowacyjność i ulepszając dotychczasowe procesy. Siłą oferty międzynarodowych banków są perspektywy rozwoju i udziału w ciekawych projektach o skali globalnej. 

Możliwości jest więcej, niż mogłoby się wydawać. Praca w bankowości jest i będzie, trzeba jednak przebudzić się i w elastyczny sposób spojrzeć na swoją karierę.

Sektor bankowy jest wbrew stereotypom obszarem pełnym inspirujących wyzwań, w którym wciąż bardzo wiele jest do zrobienia. To bardzo konkurencyjna branża i żywy, ewoluujący organizm – aby utrzymać się w rynku, banki muszą podążać za najnowszymi trendami i aktywnie je współtworzyć. Dlatego potrzebują kreatywnych, otwartych na innowacje pracowników, którzy będą budować ich sukces. Wniosek? To, jakie masz dziś kompetencje, nie jest najważniejsze. Za 15 lat prawdopodobnie będziesz mieć zupełnie inne. Najważniejsza jest otwartość na zmiany – to sposób na odnalezienie się w nowych realiach. 

Szukasz pracownika?

Napisz do nas!
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego kontaktu, w celu przedstawienia naszej oferty.

Dziękujemy za kontakt!

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i przedstawić naszą ofertę.

Czytaj podobne

#Trendy
Drugi kwartał 2020 r. był poważnym wstrząsem dla większości organizacji. Rekrutacje wykraczające poza niezbędne stanowiska były wstrzymywane do czasu...
#Trendy
Skala wpływu COVID-19 na branżę produkcyjną była uzależniona od konkretnych sektorów. W początkowym okresie wszystkie firmy skoncentrowały się na dostosowaniu do nowej rzeczywistości...
#Trendy
W drugim i trzecim kwartale 2020 r. w związku z dużą niepewnością procesy rekrutacyjne zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej zostały zamrożone. Sytuacja wróciła do normy dopiero...
#Trendy
Sektor FMCG w Polsce nie odnotowuje spektakularnych wzrostów, podlega jednak ewolucji jakościowej. Wynika ona z rozwoju nowych technologii, coraz większych oczekiwań konsumentów oraz rosnącej...
#Trendy
Produkcja w Polsce stale rośnie, powstają nowe zakłady i rozbudowują się dotychczas istniejące. Wynika to m.in. z atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych kosztów pracy, wciąż niskich w porównaniu...
#Trendy
Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym - konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
Rynek bankowy w Polsce nieustannie ewoluuje. Sprzyja temu dynamiczny rozwój technologiczny oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne – utrzymujący się wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja...
#Trendy
Agile to pojęcie, które jest wspólnym mianownikiem ewolucji w podejściu do zarządzania w obszarze IT. Zwinna i elastyczna metodyka stała się powszechnie obowiązującym standardem i odpowiedzią na...
#Trendy
Project manager to funkcja, która stale zyskuje na znaczeniu. Wynika to z gruntownej zmiany realiów prowadzenia biznesu i pojawiania się nowych wyzwań – technologii, automatyzacji, kwestii...
#Trendy
Omnichannel, digitalizacja, ekonomia współdzielenia czy nowe narzędzia zakupowe, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, AI i polecenia głosowe – rynek handlu i usług ewoluuje, a marketing...
#Trendy
Polska wciąż jest wielkim placem budowy. Dobre wskaźniki gospodarcze i rosnący popyt nie dają podstaw do niepokoju – w branży nieruchomości nie pojawia się słowo „kryzys”, a w wynagrodzeniach...
#Trendy
Po udanym dla gospodarki roku 2019 biznes patrzy w przyszłość z optymizmem i przygotowuje się do ekspansji, w tym zwiększenia zatrudnienia. Działy HR, wcześniej postrzegane raczej jako obszar...
#Trendy
Rynek usług audytorskich ewoluuje. Praca audytora wciąż cieszy się dużym prestiżem, zwłaszcza w przypadku największych międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój biznesu tworzy jednak dla pracowników...
#Trendy
Znaczenie działu zakupów w organizacjach nieustannie rośnie. Trudno się dziwić - ma on decydujący wpływ na efektywność i rentowność firm. Pracodawcy dostrzegają tę zależność, inwestują w ich rozwój...
#Trendy
IT jest wszędzie – trudno o branżę, w której nowe technologie nie odgrywają kluczowej roli. Największą dynamikę zmian zauważyć możemy w obszarze rozwoju oprogramowania, co wróży że zapotrzebowanie...
#Trendy
Branża ubezpieczeniowa stoi przed istotnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Proces transformacji będzie jednak długotrwały...
#Trendy
Sektor zarządzania technologią uzależniony jest od produkcji. Ta dynamicznie rośnie, co w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii i wdrażaniem nowych rozwiązań oznacza jedno...
#Trendy
Sektor sprzedaży technicznej rozwija się, w związku z czym zapotrzebowanie na handlowców stale rośnie. O ile wynagrodzenia kadry zarządzającej pozostają na stabilnym poziomie, pensje sprzedawców...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
W czasach intensywnej konkurencji i globalizacji handlu znaczenie jakości wciąż rośnie. Cena to nie wszystko – reputacja i opinia o marce ma równie duży, a czasem wręcz decydujący wpływ na decyzje...
#Trendy
Dane stają się strategicznym zasobem firm, a ich umiejętna monetyzacja – kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to wielu obszarów biznesu – marketingu, sprzedaży, finansów...
#Trendy
Handel detaliczny ewoluuje pod wpływem zmieniającej się świadomości klientów, mającej wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają nowe technologie, umożliwiające masową analizę...
#Trendy
Audyt wewnętrzny często kojarzony jest z nieprzyjemnym procesem, ukierunkowanym na wykrycie błędów pracowników. To jednak błędne założenie. Audyt jest formą kontroli, jednak służącą wszystkim...
#Trendy
Polska umocniła się w roli jednego z najważniejszych centrów usług dla biznesu w Europie i na świecie. Zatrudnienie przekracza już 300 tys. i wciąż rośnie. Nowi inwestorzy otwierają kolejne centra...
#Trendy
Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja...
#Rynek Pracy
Czy umiejętność programowania wystarczy, by mieć zapewnioną pracę? A może takie podejście niebezpiecznie usypia czujność? Jedno jest pewne: warto zainteresować się, w jakim kierunku ewoluuje rynek...
#Rynek Pracy
Aktuariusz to stanowisko, które w świecie ubezpieczeń kojarzone jest z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób.
#Rynek Pracy
Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych w firmach, zwłaszcza dużych. CFO nie musi już zarządzać armią księgowych, staje się strategiem...
#Rynek Pracy
Stereotyp aspołecznego programisty, który siedzi zatopiony w ekranie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w dziale IT często wykracza poza kompetencje techniczne...
#Rekrutacja
Przeprowadzenie skutecznej rekrutacji to zaledwie część sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie pracownika, czyli zapewnienie mu optymalnych warunków...
#Rynek Pracy
Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi… Branża automotive niezwykle dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy?
#Rynek Pracy
Nowe technologie jednych cieszą, innych straszą. Postępująca automatyzacja sprawia, że roboty w coraz większym stopniu potrafią wyręczyć człowieka w pracy.
#Rekrutacja
Praca konsultanta nie ogranicza się do łączenia ofert pracodawców z bazą CV kandydatów. Rekrutacja prowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym to wieloetapowy proces.
#Rekrutacja
Podczas spotkania z konsultantem agencji rekrutacyjnej warto zadać kilka pytań, które pozwolą na zgromadzenie potrzebnych informacji o pracodawcy i stanowisku. Podpowiadamy o co warto zapytać!
#CV
Przyszedł ten dzień - dochodzimy do wniosku, że najwyższy czas na zmianę pracy. Zaczynamy przeglądać ogłoszenia, szukamy kontaktu do firmy doradztwa personalnego...
#Personal Branding
Media społecznościowe już dawno przestały być wyłącznie rozrywką i sposobem nawiązania kontaktów z dawnymi i nowymi znajomymi. Napędzają handel internetowy, wspierają działania marketingowe...
#Rekrutacja
Rozmowa rekrutacyjna podnosi poziom adrenaliny - od jej przebiegu zależy nasza zawodowa przyszłość. Wysoka stawka oznacza stres i pełną mobilizację...
#Rekrutacja
Przychodzi moment, w którym pracownik otrzymuje nową ofertę pracy, a obecny pracodawca przedstawia kontrofertę. Co zrobić i jaką decyzję podjąć?
#Rynek Pracy
Czy krótki staż pracy u poprzedniego pracodawcy zawsze jest odbierany negatywnie? Jak są postrzegani długodystansowcy? Podpowiadamy!
#Rynek Pracy
Malejące bezrobocie i rosnący popyt na pracowników sprawiają, że pracodawcy mają narastający problem ze sprawnym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych...
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.