Dziękujemy za wypełnienie formularza
Na Twój adres e-mail wysłaliśmy wiadomość z Raportami do pobrania.
Pobierz raport
Wypełnij formularz, aby otrzymać dostęp do naszych najnowszych publikacji.

Trendy

Elastyczność ważniejsza niż kiedykolwiek

Paweł Kasperski

Drugi kwartał 2020 r. był poważnym wstrząsem dla większości organizacji. Rekrutacje wykraczające poza niezbędne stanowiska były wstrzymywane do czasu adaptacji firm do nowych realiów. Był to czas podejmowania wielu trudnych decyzji personalnych, które z różnych przyczyn były wcześniej odkładane. Niemal we wszystkich organizacjach przeprowadzono gruntowny przegląd zasobów kadrowych i optymalizację zatrudnienia.

Jedne z najbardziej dotkniętych branż przez COVID-19 to retail oraz firmy obsługujące sektor automotive. Lockdown wymusił zamrożenie handlu stacjonarnego, znacząco ograniczono też produkcję samochodów w związku z wyraźnym spadkiem zamówień. Spowodowało to falę redukcji etatów, głownie dotyczących pracowników liniowych. Negatywny trend był mniej widoczny w przypadku dostawców komponentów i technologii do produkcji samochodów elektrycznych, która rozwija się w związku z proekologicznymi trendami i regulacjami ograniczającymi limity emisji CO2. Duże spadki odczuły firmy zorientowane na eksport, zwłaszcza ściśle ukierunkowany na jeden konkretny kraj czy odbiorcę – załamanie popytu w wielu branżach w krajach Europy Zachodniej spowodowało zamrożenie zamówień.

W okresie największej niepewności firmy stawiały na doświadczonych pracowników.

Był to niełatwy czas dla osób z niewielkim stażem pracy w organizacji i wynikającej z tego ograniczonej produktywności – to one w pierwszym rzędzie ponownie trafiały na rynek pracy. Pod koniec roku sytuacja jednak wróciła do normy dzięki zwiększającej się aktywności biznesowej polskich firm. Przez cały rok na wysokim poziomie utrzymywał się popyt na managerów znających język niemiecki – wynika to z dużego eksportu produktów polskich firm na rynek niemiecki, zwłaszcza w obszarze materiałów budowlanych.

Na rynku pracy początkowo pojawiło się wielu specjalistów z doświadczeniem w sprzedaży technicznej, zostali oni jednak w krótkim czasie wchłonięci przez sektory, które nie zostały dotknięte skutkami pandemii (np. branżę budowlaną). Obecnie, wobec wzrostu aktywności sprzedażowej wielu firm z branży technicznej, popyt na handlowców zwiększył się. Podwyżki będą w ich przypadku miały jednak charakter inflacyjny – pracodawcy obawiając się wzrostu kosztów stałych są raczej skłonni do dzielenia się prowizją. Wyzwaniem dla handlowców przyzwyczajonych do bezpośrednich relacji z klientami było przejście na model pracy zdalnej. Nowe metody i narzędzia pracy jednak przyjęły się, dodatkowo umożliwiając optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności, choćby poprzez ograniczenie kosztownych i czasochłonnych wyjazdów do klientów. Nowym zadaniem dla managerów zarządzających działami sprzedaży umiejętne motywowanie handlowców w realiach pracy zdalnej, co jest niewątpliwie dużym wyzwaniem.

 

Specjaliści z doświadczeniem w rozwijaniu sprzedaży internetowej mogą liczyć na podwyżki sięgające 10-12%.

Wzrost udziału e-commerce w ogólnej sprzedaży był (i wciąż jest) impulsem rozwojowym dla branży logistycznej, w tym firm obsługujących coraz bardziej popularne paczkomaty.

Branża FMCG obroniła się przed skutkami COVID-19 – nie odnotowano dużych spadków sprzedaży, ucierpiał jedynie sektor non-food. Zapotrzebowanie na artykuły pierwszej potrzeby, do których zalicza się żywność, przez cały rok utrzymywała się na wysokim poziomie. Umocniła się rola sklepów typu convenience, również ze względu na bezpieczeństwo – umożliwiały one klientom dokonywanie szybkich zakupów bez konieczności odwiedzania dużych marketów.

Marketing jeszcze wyraźniej ukierunkował się na kanał online i digitalizację. Trend zacieśniania współpracy z działami sprzedaży nasilił się – koordynacja działań jest niezbędna, by sprawnie reagować na nowe realia i oczekiwania klientów. Pensje rosną – marketing manager czy e-commerce specialist może obecnie liczyć na podwyżki rzędu 10-12%. Poszukiwani są również specjaliści w obszarze analizy danych oraz osoby z doświadczeniem w sprawnej komunikacji wielokanałowej z wykorzystaniem social media. Pojawia się coraz więcej narzędzi wspierających wirtualne prezentacje i sprzedaż produktów oraz odpowiadających za doświadczenia klienta (UX), korzystające z rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Warunkiem prowadzenia skutecznych działań marketingowych jest elastyczne podejście, korzystanie z nowoczesnych narzędzi cyfrowych i szybka reakcja za zmiany.

Agile – to klucz do zrozumienia nowego podejścia w każdym z omawianych sektorów. Obecna sytuacja wymaga od wszystkich stron – również pracowników i pracodawców – pełnej elastyczności i umiejętności szybkiej adaptacji do zmieniających się realiów.

Szukasz Pracownika?

Napisz do nas!
Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dalszego kontaktu, w celu przedstawienia naszej oferty.

Dziękujemy za kontakt!

Skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach współpracy i przedstawić naszą ofertę.

Czytaj podobne

#Trendy
Skala wpływu COVID-19 na branżę produkcyjną była uzależniona od konkretnych sektorów. W początkowym okresie wszystkie firmy skoncentrowały się na dostosowaniu do nowej rzeczywistości...
#Trendy
W drugim i trzecim kwartale 2020 r. w związku z dużą niepewnością procesy rekrutacyjne zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej zostały zamrożone. Sytuacja wróciła do normy dopiero...
#Trendy
Sektor FMCG w Polsce nie odnotowuje spektakularnych wzrostów, podlega jednak ewolucji jakościowej. Wynika ona z rozwoju nowych technologii, coraz większych oczekiwań konsumentów oraz rosnącej...
#Trendy
Produkcja w Polsce stale rośnie, powstają nowe zakłady i rozbudowują się dotychczas istniejące. Wynika to m.in. z atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych kosztów pracy, wciąż niskich w porównaniu...
#Trendy
Logistyka produkcji ma kluczowy wpływ na efektywność organizacji i koszt produktu finalnego, a tym samym - konkurencyjność oferty. Specjaliści w tym obszarze będą więc coraz bardziej doceniani...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
Rynek bankowy w Polsce nieustannie ewoluuje. Sprzyja temu dynamiczny rozwój technologiczny oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne – utrzymujący się wzrost gospodarczy, rosnąca konsumpcja...
#Trendy
Agile to pojęcie, które jest wspólnym mianownikiem ewolucji w podejściu do zarządzania w obszarze IT. Zwinna i elastyczna metodyka stała się powszechnie obowiązującym standardem i odpowiedzią na...
#Trendy
Project manager to funkcja, która stale zyskuje na znaczeniu. Wynika to z gruntownej zmiany realiów prowadzenia biznesu i pojawiania się nowych wyzwań – technologii, automatyzacji, kwestii...
#Trendy
Omnichannel, digitalizacja, ekonomia współdzielenia czy nowe narzędzia zakupowe, wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, AI i polecenia głosowe – rynek handlu i usług ewoluuje, a marketing...
#Trendy
Polska wciąż jest wielkim placem budowy. Dobre wskaźniki gospodarcze i rosnący popyt nie dają podstaw do niepokoju – w branży nieruchomości nie pojawia się słowo „kryzys”, a w wynagrodzeniach...
#Trendy
Po udanym dla gospodarki roku 2019 biznes patrzy w przyszłość z optymizmem i przygotowuje się do ekspansji, w tym zwiększenia zatrudnienia. Działy HR, wcześniej postrzegane raczej jako obszar...
#Trendy
Rynek usług audytorskich ewoluuje. Praca audytora wciąż cieszy się dużym prestiżem, zwłaszcza w przypadku największych międzynarodowych firm. Dynamiczny rozwój biznesu tworzy jednak dla pracowników...
#Trendy
Znaczenie działu zakupów w organizacjach nieustannie rośnie. Trudno się dziwić - ma on decydujący wpływ na efektywność i rentowność firm. Pracodawcy dostrzegają tę zależność, inwestują w ich rozwój...
#Trendy
IT jest wszędzie – trudno o branżę, w której nowe technologie nie odgrywają kluczowej roli. Największą dynamikę zmian zauważyć możemy w obszarze rozwoju oprogramowania, co wróży że zapotrzebowanie...
#Trendy
Branża ubezpieczeniowa stoi przed istotnymi wyzwaniami, będącymi rezultatem zmian regulacyjnych i dynamicznego rozwoju nowych technologii. Proces transformacji będzie jednak długotrwały...
#Trendy
Sektor zarządzania technologią uzależniony jest od produkcji. Ta dynamicznie rośnie, co w połączeniu z intensywnym rozwojem technologii i wdrażaniem nowych rozwiązań oznacza jedno...
#Trendy
Sektor sprzedaży technicznej rozwija się, w związku z czym zapotrzebowanie na handlowców stale rośnie. O ile wynagrodzenia kadry zarządzającej pozostają na stabilnym poziomie, pensje sprzedawców...
#Trendy
Rola działów finansowych dynamicznie się zmienia. Obecnie ich aktywność nie ogranicza się jedynie do obszaru księgowości i monitorowania wyników oraz kosztów. Dyrektorzy finansowi stali się...
#Trendy
W czasach intensywnej konkurencji i globalizacji handlu znaczenie jakości wciąż rośnie. Cena to nie wszystko – reputacja i opinia o marce ma równie duży, a czasem wręcz decydujący wpływ na decyzje...
#Trendy
Dane stają się strategicznym zasobem firm, a ich umiejętna monetyzacja – kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to wielu obszarów biznesu – marketingu, sprzedaży, finansów...
#Trendy
Handel detaliczny ewoluuje pod wpływem zmieniającej się świadomości klientów, mającej wpływ na ich decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają nowe technologie, umożliwiające masową analizę...
#Trendy
Audyt wewnętrzny często kojarzony jest z nieprzyjemnym procesem, ukierunkowanym na wykrycie błędów pracowników. To jednak błędne założenie. Audyt jest formą kontroli, jednak służącą wszystkim...
#Trendy
Polska umocniła się w roli jednego z najważniejszych centrów usług dla biznesu w Europie i na świecie. Zatrudnienie przekracza już 300 tys. i wciąż rośnie. Nowi inwestorzy otwierają kolejne centra...
#Trendy
Systemy operacyjne i programy, bazy danych, rozwiązania chmurowe – odpowiednie zarządzanie tymi obszarami ma decydujący wpływ na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie firmy. Każda organizacja...
#Rynek Pracy
Czy umiejętność programowania wystarczy, by mieć zapewnioną pracę? A może takie podejście niebezpiecznie usypia czujność? Jedno jest pewne: warto zainteresować się, w jakim kierunku ewoluuje rynek...
#Rynek Pracy
Aktuariusz to stanowisko, które w świecie ubezpieczeń kojarzone jest z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób.
#Rynek Pracy
Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych w firmach, zwłaszcza dużych. CFO nie musi już zarządzać armią księgowych, staje się strategiem...
#Rynek Pracy
Stereotyp aspołecznego programisty, który siedzi zatopiony w ekranie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w dziale IT często wykracza poza kompetencje techniczne...
#Rekrutacja
Przeprowadzenie skutecznej rekrutacji to zaledwie część sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie pracownika, czyli zapewnienie mu optymalnych warunków...
#Rynek Pracy
Konsolidacja, automatyzacja, wyzwania związane z normami ekologicznymi… Branża automotive niezwykle dynamicznie się rozwija. Jak na te zmiany powinni zareagować pracownicy?
#Rynek Pracy
Transformacja. Aktualnie pojęcie to odmieniane jest przez wszystkie przypadki w większości branż, głównie ze względu na dynamiczny postęp technologiczny...
#Rynek Pracy
Nowe technologie jednych cieszą, innych straszą. Postępująca automatyzacja sprawia, że roboty w coraz większym stopniu potrafią wyręczyć człowieka w pracy.
#Rekrutacja
Praca konsultanta nie ogranicza się do łączenia ofert pracodawców z bazą CV kandydatów. Rekrutacja prowadzona przez firmę zajmującą się doradztwem personalnym to wieloetapowy proces.
#Rekrutacja
Podczas spotkania z konsultantem agencji rekrutacyjnej warto zadać kilka pytań, które pozwolą na zgromadzenie potrzebnych informacji o pracodawcy i stanowisku. Podpowiadamy o co warto zapytać!
#CV
Przyszedł ten dzień - dochodzimy do wniosku, że najwyższy czas na zmianę pracy. Zaczynamy przeglądać ogłoszenia, szukamy kontaktu do firmy doradztwa personalnego...
#Personal Branding
Media społecznościowe już dawno przestały być wyłącznie rozrywką i sposobem nawiązania kontaktów z dawnymi i nowymi znajomymi. Napędzają handel internetowy, wspierają działania marketingowe...
#Rekrutacja
Rozmowa rekrutacyjna podnosi poziom adrenaliny - od jej przebiegu zależy nasza zawodowa przyszłość. Wysoka stawka oznacza stres i pełną mobilizację...
#Rekrutacja
Przychodzi moment, w którym pracownik otrzymuje nową ofertę pracy, a obecny pracodawca przedstawia kontrofertę. Co zrobić i jaką decyzję podjąć?
#Rynek Pracy
Czy krótki staż pracy u poprzedniego pracodawcy zawsze jest odbierany negatywnie? Jak są postrzegani długodystansowcy? Podpowiadamy!
#Rynek Pracy
Malejące bezrobocie i rosnący popyt na pracowników sprawiają, że pracodawcy mają narastający problem ze sprawnym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych...
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.