Polski English

Nr ref. 16547/ 0

Specjalista ds. BHP i ppoż.

Lokalizacja: Tarnów

Wynagrodzenie: atrakcyjne

O pracodawcy

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy produkcyjnej – światowego lidera w swojej branży, poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. BHP i ppoż.

Opis stanowiska

 • odpowiedzialność za dokumentację i sprawozdawczość dotyczącą BHP i ppoż.,
 • kontrola realizacji obowiązków i wymagań formalnoprawnych związanych z BHP i ppoż.,
 • sporządzanie cyklicznych analiz stanu BHP i ochrony ppoż.,
 • tworzenie, wprowadzanie i kontrolowanie funkcjonowania niezbędnych procedur i instrukcji,
 • wewnętrzne audytowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
 • edukowanie kadry pracowniczej – organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP i ppoż.,
 • aktywne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz propagowanie kultury bezpiecznej pracy wśród pracowników zakładu,
 • kontrola instrukcji stanowiskowych,
 • opiniowanie ewentualnych wypadków – ustalanie okoliczności i przyczyn, prowadzenie dokumentacji wypadkowej,
 • sprawowanie kontroli nad badaniami czynników szkodliwych dla zdrowia i kartami charakterystyk,
 • reprezentowanie Pracodawcy przed zewnętrznymi organami, współpraca z odpowiednimi służbami,
 • wdrażanie standardów korporacyjnych – kontakt i raportowanie do centrali zlokalizowanej zagranicą.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe – bezpieczeństwo i higiena pracy lub kierunkowe studia podyplomowe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku, praca w zakładzie produkcyjnym będzie atutem,
 • ukończony kurs Inspektora Ochrony Ppoż.,
 • dobra znajomość języka angielskiego (minimum: poziom B2),
 • znajomość obowiązujących przepisów i norm bezpieczeństwa, ochrony pracy oraz ppoż.
 • znajomość oprogramowania pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta obejmuje

 • pracę w międzynarodowej organizacji,
 • dużą autonomię działania,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dodatkowe świadczenia pracownicze.
Powrót do listy z ofertami